fb Půjčovna lodí
a raftů
Drobečková navigace

Úvod > Hron - Slovensko > Požičovňa lodí - HRON Sk. > Kilometráž Hron

Kilometráž Hron

 

Legenda

] [ - most (c – cestný, p – peší, ž – železnicný)

žst. - železnicná stanica

ast. - autobusová stanica

▬ v 0,8m - hat, stupen, výška v metroch

↑▬ - hat, prenášanie vlavo

≈ - zjazdné

× - nezjazdné

N - náhon

Δ - táborenie

▲ - organizované táborenie, kemp

† - kostol

» - vhodný zaciatok splavu

« - vhodné ukoncenie splavu

ú. - ústie

vp., vl. - vpravo, vlavo

MV,SV,VV - malá voda, stredná voda, velká voda

!! – nebezpecné

 

Kilometráž

257,3 ú. Racov vl., ] [c

256,0 ▬ ↑ v 0,9 m NOVÁ HAT!

255,5 ] [c, Helpa vp., »

254,7 ] [p, žst.100 m, vp. Velká Vápenica(1691m)

252,3 ] [c , + 700m ] [p

251,3 ↑▬ v 1,8m N vp., + 1km ] [c, Závadka vp.

249,1 žst. 200 m, vp. Hámor

247,2 ] [p, + 700m kaskáda 5x ▬ ≈ (1. v 0,4m, 2. +100m, v 0,2m, 3. +100m, v 0,4m, 4. +150m, v 0,5m, ↑▬ za VV × !!, 5. +300m, v 0,5m)

245,8 ] [p, Polomka vp., žst.100m vp.. Polomka, núdz. Δ pri moste

243,1 ú. Bacúch, žst.200m vp. ] [p

240,3 PR Bacúšska Jelšina vl.

235,5 ] [p Benuš vp.., núdzové Δ, žst.100m vp.. Benuš + 400m Pobišovo vl.

234,6 ] [c , Filipovo vl., Gašparovo 300m vp. žst.vp., núdz. Δ 300 m pod mostom vp. lúka

231,3 ▬ ↑ v 1.2m N vl. + 2km ] [ž Bujakovo vp., rešt.“lod“, » vp. parkovisko

228,1 ú. Rohozná vl. + 300m ] [p Halny vp.

225,3 ] [c , Brezno vp.

223,7 ] [c , žst.100m vl. »

219,5 ] [c , Valaská vp., žst. 200m vl.

217,9 ↑▬ v 0,8m ×, vl. Δ, + 100m ú. Cierny Hron vl., + 50m ] [ž !! za VV nízko nad hladinou (Ciernohronská železnicka), + 50m ] [c, pizzéria vp.

215,7 ] [c - viac za sebou, plavba cez železiarne - !! železá trciace z vody, Podbrezová vp., ú. Bystrianka vp.

214,3 ] [c , žst.100m vp., bufet Rio »

212,3 ] [c , ú. Vajskovský potok vp., žst.100m vl., ↑▬ v 0,7m ≈, N vp.
-odvádza vodu až do Dubovej (km 205),v lete je tento úsek bez vody (pre zjazdnost treba min. 40cm v Brezne / 110cm v Ban. Bystrici)

208,6 ] [c , Predajná vp. žst. 200m vl.

206,3 ] [c , Zámostie vp., žst. 100m vl., + 1km ] [c Dubová vl.

204,7 ▲ vp. – vodácke a turistické centrum ADVENTURIO - kemp, chata (WC, sprchy), rôzne atrakcie, vod. požicovna RIO GRANUS v kempe

204,4 ] [c , Nemecká vp.+vl.

201,3 Brusno vp. vl., bufet Jagerka vp.

201,0 ] [c , + 200m ] [p, + 300m ] [ž

199,0 tok sa rozdeluje na 2 ramená (cca 60 m), vp. skala „Jumpstone“ - skvelé skákanie do vody (výška 5 m) + 150m ] [c

198,0 Δ Majerka, rešt. 150 m, jazdenie na konoch, + 200 m ] [c , Mezibrod vp.

195,5 ] [c , žst.100m vp., + 100m ú. Hutná vl.

194,3 ] [p, Lucatín vp., + 600m žst.200m vp.

192,3 ▲ Outdoorcamp vl., bufet, milé a originálne prostredie

189,3 Δ ] [c , Slovenská Lupca vp. + 200m žst. vp., hrad

187,3 ▬↑ v 0,7 m, N vp. ≈, za tým stupen v 0,5 m ≈

183,3 ] [c, Šalková vp. vl., žst.100 vp., + 200 m stupen v 0,4 m ≈

182,8 ▬ ↑× !!! - silný spätný prúd, núdz. Δ vp.

176,9 ] [c , ] [ž, žst. 500m vp., «

176,2 ▬ ≈vp., + 100m ] [c, Banská Bystrica vp., žst.100m vl., hist. centrum

175,7 ú. Bystrica vp. + 100m vodocet vp.

175,0 3x ] [c Radvan n. Hronom vp., žst. 200m vp.

172,0 ] [c, Iliaš vl., + 200m

171,0 lodenica, slalomová dráha, + 100 m ▲ vl. (kadibúdky)

167,9 Vlkanová vl., žst. 400m vl., penzión a rešt. Bocian vp. + 150m ] [c , perej

165,4 ] [p Hronsek vl. - drevený artikulárny † (vstupné 20 Sk)

161,0 ] [c , Sliac vp. vl. rešt., žst. 1km vl., núdzové Δ na navigácii, vp. pri moste NONSTOP pekáren

158,5 vl. Borová hora – arborétum (1200 odrôd ruží)

156,8 ] [c, Zvolen vl., pred mostom vp. 100 m supermarket, Zvolen. zámok vl.

156,5 ▬↑ × !! dl N vl., + 200 m ▬↑ × !!, doporucujeme preniest celý úsek od 1. hate až pod 2.

153,7 ] [ž, žst. 100m vl.

153,6 ú. Slatina vl., Δ vl., minerálny pramen Cervený Medokýš (drevený altánok vlavo v lese), Pustý hrad – zvyšky hradiska

152,7 ú. Teplý p. vl.

148,2 ] [c, Budca 2km vp., žst. 200m vp.

145,7 ] [c , + 1km ] [ž, Hronská Breznica vl.

143,2 ▲ vp. pri futbal. ihr., bufet, Hronská Dúbrava 500m vp., žst., rešt. »«, požičovňa Votus

140,0 ] [c, Jalná vl., žst. 100m vp.

135,7 ] [c, žst. 100m vp., + 200m ú. Kremnický p. vp.

134,6 zrúc. hradu Šášov vl., Δ vl. + 1.2km ] [c, ] [ž  táborisko Votus

131,0 ] [c Žiar nad Hronom vp., rešt. „Rybár. bašta“ vl., žst. 400m vl. «

125,8 Lovca vp., núdz. Δ pri futb. ihrisku, krcma

119,9 Hliník nad Hronom vl., Δ vl. pri lodenici, reštaurácia Katarína

119,0 ] [c, Dolná Ždana 1km vp., žst. 800m vl.

115,3 ] [c, Bzenica 1km vl., Bukovina vp.

113,0 Revištské Podzámcie vp., ▲ WC, voda, bufet, rešt. „Pod hradom“ ***, zrúc. hradu Revište

112,6 ] [ž, +600m ] [c,

108,4 ú. Klak vp., Žarnovica vp., ast. a žst. vp. «

106,0 ] [c

102,9 ] [c, Voznica vl. žst. 100m vl.

98,9 ] [c, Rudno nad Hronom 2km vl. žst. 200m vp., ▲ vl. za mostom

(WC, pit. voda, bufet)

94,5 Brehy vl., Δ pri futbal. ihrisku, na ihrisku bufet, +100m ] [c (nový)

94,0 ] [c, Nová Bana vp., žst. 500m vp.,

88,9 ] [c, Tekovská Breznica vl., žst. 300m vp.

85,5 ] [c

82,5 Hronský Benadik vp., benediktínsky kláštor

81,0 Psiare vp.

79,0 žst. 300m vp. « ,Kozárovce vp., motorest „Na rázcestí“, zacína vzdutie VD Velké Kozmálovce

77,4 ] [ž ,v lavom ramene na konci Δ, kúpanie, + 900m ] [c, Tlmace vl., pizzéria 200m vl. « vl. pred mostom

73,5 ▬↑ v 8m ×!!, ,hat nádrže VD Velké Kozmálovce 1km vl.,

72,5 ↑▬ v 0,3m, ≈ vl.

70,5 Starý Tekov vl., Nový Tekov vp., prievoz, vp. Δ, rešt. „ Bobiranc“

69,8 ↑▬ v 0,4m, ≈ vl.

66,5 ↑▬ v 2,5m ×, MVE Kalnicka, pren. cca 150m vl., Δ vl., ranc „Široká cesta“ vl.

63,8 ] [ž, ] [c, Kalná nad Hronom vp., ast. 200m, žst. 400m vp.

61,8 Δ vp. pri lodenici VK HRON, «

57,0 ] [ž ,Tekovský Hrádok vp., žst. 1km vp.

55,0 Vyšné nad Hronom vl.

54,2 ↑▬ v 1,5m ×, MVE TURÁ, N vp., Turá vp., pri MV sa dá íst vp. do náhonu až k MVE a preniest vl. spät do koryta Hrona na km 51,5

53,7 ↑▬ v 0,6m, priepust (rybochod) vp. za VV≈

51,7 ↑▬ v 0,8m, priepust (rybochod) vl. za VV≈

51,4 ↑▬ v 0,4m, priepust (rybochod) vl. za VV≈

49,2 ▬ v 0,3m, ≈

48,2 ▬ v 0,3m, ≈

47,5 ] [c, + 1km Jur nad Hronom vl.

44,8 ] [c, Šarovce vp.

41,6 ú. Sikenica vl.

40,0 ↑▬ v 0,7m, ≈ vp. (!! prezriet), Svodov vp.

35,7 ] [c, Želiezovce vp., +200m ▬↑ v 1,5m ×,

31,0 ▬ ≈ vl.od stredu, Vozokany (cast Hronoviec) vp., Prírodná rezervácia Vozokanský luh vp.

29,0 Hronovce vp., Δ vp. pri lodenici

27,5 ] [c Cajakovo (cast Hronoviec) vp., +200m ▬ v 0,8m, ≈ vp. (!! prezriet), vl. silný spätný prúd

24,7 ↑▬ v 0,6m, ≈ vp. (!! prezriet), Pohronský Ruskov vp., + 0,8 km ] [ž

21,6 ] [c, Cata vp., žst. 1km vp.

19,5 vp. Bínanský sprašový profil (Prírodná pamiatka)

16,0 ] [p Bína vl., žst. 1km vp., neskorobarokový † zo zac. 13. stor.

12,0 Kamenín vp.

11,0 ú. Perec vl., ] [c, rešt. (cárda) „Biely Agát“ vl.

7,1 ú. Paríž vp., Malá nad Hronom vl., Kamenný Most vp.

2,5 Δ vl. na lúke

2,2 ] [c «, Kamenica and Hronom vl., Štúrovo - ▲ kemp Vadaš + termál. kúpalisko 2 km vp. + 1.7km ] [ž

0.0 ústie do Dunaja, PR Kovácovské kopce vl. (unikát. južná flóra a fauna)


 

 

 

 

 

 

 

Česky Deutsch

Penzion Mauritz

Nové tábořiště ,stany, TeePee, chatky. vybavení pro náročnější turisty
www.umauritzu.eu

Cestykrajem.cz

Toulky přírodou, městy,
po řekách Čech a Slovenska
www.cestykrajem.cz

Vodácká trička

vodácká trika kval1.jpg
www.vodackatrika.cz

Kajaky a kanoe železný

www.zelezny.cz
www.zelezny.cz

16. 6. Zbyněk

Zítra: Adolf